logoASM    
 
TECNA - SRBIJA - APARAT - APARATI - PUNKT - PUNKTOVANJE - ZA - TAČKASTO - TACKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - LIM - ČELIK - ZN - POCINKOVANI - CRNI - KONTROLNE - JEDINICE - ROBOT - ROBOTI - RETROFIT - KIT - KONTROLNA - KONTROLNE - JEDINICE - JEDINICA - RASHLADNA - RASHLADNE - TRANSFORMATORI - RADNA - STANICA - RADNE - STANICE - BALANSER - BALANSERI - KIDALICA - KIDALICE - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - UVOZ - PRODAJA - UREDJAJ - UREDJAJI - UREĐAJ - UREĐAJI - APARAT - APARATI - ZA - PUNKTOVANJE - PUNKT - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - DODACI - OPREMA - ELEKTRODE - VRH - VRHOVI - ELEKTRODA - BOLCNI - ELEKTRODE - ZA - PUNKTOVANJE - SRBIJA - TECNA
 
dspot
TecnaNas
dbalans
retrofit

 

 

 

 

 

 

 

TECNA - INDUSTRIAL - PROGRAM - KLEŠTA - PIŠTOLJI - RUKE - APARATI - ZA - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - PUNKTOVANJE - PUNKT APARATI - TECNA - SRBIJA
 
 
Rucna
 
Rucna3268
 
Rucna1638
 
RucnaMF
 
 

RUČNI PUNKT 2.0-6.0 KVA JEDNOFAZNI

RUČNI PNEUM. PUNKT INDUSTRIJSKI 32 - 75 KVA

RUČNI PNEUM. PUNKT INDUSTRIJSKI 16 - 38 KVA

RUČNI PNEUM. PUNKT INDUSTRIJSKI M.F 56 - 90 KVA

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
StNozni
 
PunktPneum1
 
StabPN4660
 
StabLin4665
 
 

NOŽNI JEDNOFAZNI PUNKT APARAT 16-25 KVA

 

PNEUMATSKI JEDNOFAZNI PUNKT APARAT 16-25 KVA

 

PNEUMATSKI JEDNOFAZNI PUNKT APARAT 35-50 KVA

 

LINEARNI JEDNOFAZNI PUNKT APARAT 35-50 KVA

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
StabLin8001
 
8214
 
81XX
 
Stoni2101
 
 

LINEARNI JEDNOFAZNI PUNKT APARAT 35-80 KVA , tačkasto / projekciono

 

LINEARNI JEDNOFAZNI PUNKT APARAT 63-160 KVA , tačkasto / projekciono

 

LINEARNI JEDNOFAZNI PUNKT APARAT 80-315 KVA , tačkasto / projekciono

 

STONI LINEARNI PUNKT APARAT 16-25 KVA , tačkasto

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
Stoni2121
 
stoni2131
 
dc6101
 
DC630
 
 

STONI LIN. PUNKT APARAT 32-63 KVA , tačkasto / projekciono

 

STONI LIN. PUNKT APARAT 63-150 KVA , tačkasto/projekciono

 

DC TROFAZNI PUNKT APARAT 100 KVA , tačkasto/projekciono

 

DC TROFAZNI APARAT 100-630 KVA , tačkasto/projekciono

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
Kidalica
 
Dinamometar
 
Wtester
 
Kontrolne
 
 

KIDALICA 5.000 - 300.000 N

 

HIDRAUL. MERAČI PRITISNE SILE

 

MERAČ PARAMETARA ZAVARIV.

 

KONTROLNE JEDINICE

 
 
TECNA - SRBIJA - APARAT - APARATI - PUNKT - PUNKTOVANJE - ZA - TAČKASTO - TACKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - LIM - ČELIK - ZN - POCINKOVANI - CRNI - KONTROLNE - JEDINICE - ROBOT - ROBOTI - RETROFIT - KIT - KONTROLNA - KONTROLNE - JEDINICE - JEDINICA - RASHLADNA - RASHLADNE - TRANSFORMATORI - RADNA - STANICA - RADNE - STANICE - BALANSER - BALANSERI - KIDALICA - KIDALICE - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - UVOZ - PRODAJA - UREDJAJ - UREDJAJI - UREĐAJ - UREĐAJI - APARAT - APARATI - ZA - PUNKTOVANJE - PUNKT - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - DODACI - OPREMA - ELEKTRODE - VRH - VRHOVI - ELEKTRODA - BOLCNI - ELEKTRODE - ZA - PUNKTOVANJE - SRBIJA - TECNA
 

 

 

 

 

 

TECNA - INDUSTRIAL - PROGRAM - KLEŠTA - PIŠTOLJI - RUKE - APARATI - ZA - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - PUNKTOVANJE - PUNKT APARATI - TECNA - SRBIJA
 
 
Modularni
 
Twin
 
Mod20KVA
 
Invertori
 
 

MODULARNI SISTEM

 

MODULAR SISTEM TWIN DUPLO PUNKTOVANJE 32 KVA

 

MODULARNI SISTEM 20 KVA

 

INVERTORSKI M.F PUNKT APARATI 30 - 240 KVA , tačkasto / projekciono

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
retrofit
 
Specijal
 
Automatika
  Roboti  
 

RETROFIT KIT KONTROLNE JEDINICE ZA MONTAŽU NA VAŠE UREĐAJE

 

SPECIJALNE KONSTRUKCIJE APARATA i SPECIJALNA PRIMENA

 

AUTOMATSKE LINIJE

 

PUNKT APARATI ZA ROBOTE

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
Trafoi
 
I1
 
IntKonv
  3660E  
 

TRANSFORMATORI - TRAFOI

 

INVERTORI ZA UGRADNJU

 

KONVERTER + KONTROLNE JEDINICE ZA VIŠE UREĐAJA ZA UGRADNJU

 

INDUSTRIJSKA M.F STANICA ZA TAČKASTO ZAVARIVANJE 3660E-tech;3670E-tech 25 KVA

 
 
TECNA - SRBIJA - APARAT - APARATI - PUNKT - PUNKTOVANJE - ZA - TAČKASTO - TACKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - LIM - ČELIK - ZN - POCINKOVANI - CRNI - KONTROLNE - JEDINICE - ROBOT - ROBOTI - RETROFIT - KIT - KONTROLNA - KONTROLNE - JEDINICE - JEDINICA - RASHLADNA - RASHLADNE - TRANSFORMATORI - RADNA - STANICA - RADNE - STANICE - BALANSER - BALANSERI - KIDALICA - KIDALICE - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - UVOZ - PRODAJA - UREDJAJ - UREDJAJI - UREĐAJ - UREĐAJI - APARAT - APARATI - ZA - PUNKTOVANJE - PUNKT - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - DODACI - OPREMA - ELEKTRODE - VRH - VRHOVI - ELEKTRODA - BOLCNI - ELEKTRODE - ZA - PUNKTOVANJE - SRBIJA - TECNA
 
logoASM  
Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija, Srbija
tel/fax: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0651
mob2: +381 (0) 65 277-1802
E-mail: office@alatistherm.co.rs
 
Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija, Srbija
tel/fax: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0651
mob2: +381 (0) 65 277-1802
E-mail: office@alatistherm.in.rs