logoASM    
 
TECNA - SRBIJA - AUTO - LIMARSKI - AUTOLIMARSKI - SPOTER - SPOTERI - APARAT - APARATI - PUNKT - PUNKTOVANJE - ZA - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - RADNA - STANICA - RADNE - STANICE - RASHLADNA - RASHLADNE - JEDINICA - JEDINICE - BALANSER - BALANSERI - KIDALICA - KIDALICE - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - SRBIJA - TECNA
 
dspot
dpunkt
dbalans
dnas
TECNA - PROFESIONAL - PROGRAM - AUTOLIMARSKI - SPOTER - SPOTERI - RADNE - STANICE - ZA - REPARACIJU - KAROSERIJA - TECNA - SRBIJA
 
 
7660
 
3464
 
3460N
 
3540
 
 

SPOTER 7600 / 7660 - 0.8 KVA

SPOTER 3464 - 2,5 KVA

SPOTER 3460 N - 5 KVA

SPOTER 3540 - 2,5 KVA

 
 
KLIKOM NA SLIKE SPOTERA OTVORICE VAM SE CENOVNIK - CENA - CENE PDF ZA SPOTERE 7600-3464-3460-3540-3541 + ELEKTRODE - ZVEZDE itd.
 
 
3541
 
3450
 
3484
 
SpoterAL
 
 

SPOTER 3541 - 5 KVA

RADNA STANICA 3450 - 10 KVA

RADNA STANICA 3484 - 8 KVA

SPOTER ZA ALUMINIJUM

 
 
KLIKOM NA SLIKE SPOTERA OTVORICE VAM SE CENOVNIK - CENA - CENE PDF ZA SPOTERE 7600-3464-3460-3540-3541 + ELEKTRODE - ZVEZDE itd.
 
 
StInv3650
 
Invevo
 
Invevo
 
3645
 
 

RADNE STANICE 3650 + 3655 - 25 KVA , invertori , DC

RADNE STANICE 3650 + 3655 Evol. - 25 KVA , invertori , DC

RADNA STANICA 3655 Evol. 2 - 25 KVA , invertor , DC

RADNA STANICA 3645 - 10 KVA , invertor , DC

 
 
KLIKOM NA SLIKE SPOTERA OTVORICE VAM SE CENOVNIK - CENA - CENE PDF ZA SPOTERE 7600-3464-3460-3540-3541 + ELEKTRODE - ZVEZDE itd.
 
 
36EZ
 
3664st
 
ELEKTRODE
 
CIM
 
 

RADNA STANICA 36 EZ - 19 KVA , invertor , DC

 

RADNA STANICA 3664 - 19 KVA , invertor , DC

 

ELEKTRODE

 

PIŠTOLJI - CIMBALA - DODACI

 
 
TECNA - SRBIJA - AUTO - LIMARSKI - AUTOLIMARSKI - SPOTER - SPOTERI - APARAT - APARATI - PUNKT - PUNKTOVANJE - ZA - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - RADNA - STANICA - RADNE - STANICE - RASHLADNA - RASHLADNE - JEDINICA - JEDINICE - BALANSER - BALANSERI - KIDALICA - KIDALICE - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - SRBIJA - TECNA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNA - INDUSTRIAL - PROGRAM - KLEŠTA - PIŠTOLJI - RUKE - APARATI - ZA - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - PUNKTOVANJE - PUNKT APARATI - TECNA - SRBIJA
 
 
Rucna
 
Rucna3268
 
Rucna1638
 
RucnaMF
 
 

RUČNI PUNKT 2.0-6.0 KVA JEDNOFAZNI

RUČNI PNEUM. PUNKT INDUSTRIJSKI 32 - 75 KVA

RUČNI PNEUM. PUNKT INDUSTRIJSKI 16 - 38 KVA

RUČNI PNEUM. PUNKT INDUSTRIJSKI M.F 56 - 90 KVA

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
StNozni
 
PunktPneum1
 
StabPN4660
 
StabLin4665
 
 

NOŽNI JEDNOFAZNI PUNKT APARAT 16-25 KVA

PNEUMATSKI JEDNOFAZNI PUNKT APARAT 16-25 KVA

PNEUMATSKI JEDNOFAZNI PUNKT APARAT 35-50 KVA

LINEARNI JEDNOFAZNI PUNKT APARAT 35-50 KVA

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
StabLin8001
 
8214
 
81XX
 
Stoni2101
 
 

LINEARNI JEDNOFAZNI PUNKT APARAT 35-80 KVA , tačkasto / projekciono

LINEARNI JEDNOFAZNI PUNKT APARAT 63-160 KVA , tačkasto / projekciono

LINEARNI JEDNOFAZNI PUNKT APARAT 80-315 KVA , tačkasto / projekciono

STONI LINEARNI PUNKT APARAT 16-25 KVA , tačkasto

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
Stoni2121
 
stoni2131
 
dc6101
 
DC630
 
 

STONI LIN. PUNKT APARAT 32-63 KVA , tačkasto / projekciono

 

STONI LIN. PUNKT APARAT 63-150 KVA , tačkasto/projekciono

 

DC TROFAZNI PUNKT APARAT 100 KVA , tačkasto/projekciono

 

DC TROFAZNI APARAT 100-630 KVA , tačkasto/projekciono

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
Kidalica
 
Dinamometar
 
Wtester
 
Kontrolne
 
 

KIDALICA 5.000 - 300.000 N

HIDRAUL. MERAČI PRITISNE SILE

MERAČ PARAMETARA ZAVARIV.

KONTROLNE JEDINICE

 
 
TECNA - SRBIJA - AUTO - LIMARSKI - AUTOLIMARSKI - SPOTER - SPOTERI - APARAT - APARATI - PUNKT - PUNKTOVANJE - ZA - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - RADNA - STANICA - RADNE - STANICE - RASHLADNA - RASHLADNE - JEDINICA - JEDINICE - BALANSER - BALANSERI - KIDALICA - KIDALICE - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - SRBIJA - TECNA
 
logoASM  
Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija, Srbija
tel/fax: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0651
mob2: +381 (0) 65 277-1802
E-mail: office@alatistherm.co.rs
 
Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija, Srbija
tel/fax: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0651
mob2: +381 (0) 65 277-1802
E-mail: office@alatistherm.in.rs