logoASM    
 
SATA - SRBIJA - UVOZ - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - PISTOLJ - PISTOLJI - ZA - FARBANJE - LAKIRANJE - NEPRAVILNA - LEPEZA - UZROCI - POPRAVKA - SRBIJA - UVOZ - SATA
 
djetrp
dhvlp
ddiz
dauto
dzas
dvtp
dmaske
dfilt
dlonci
dservis
dcrtezi
snas
danti

 

 
NEPRAVILNA LEPEZA - RASPRŠIVANJE - PIŠTOLJA ZA FARBANJE
 

NA SLIKAMA LEVO I DESNO IMATE IZGLED PRAVILNE LEPEZE PIŠTOLJA ZA FARBANJE. NEPRAVILNOSTI LEPEZE - RASPRŠIVANJA MOŽE DA PROUZROKUJE ZAČEPLJENA ILI OŠTEĆENA DIZNA. U VEĆINI SLUČAJEVA UZROK SE VEOMA LAKO OTKLANJA. NAJBOLJE JE DA POGLEDATE "SATA" UPUTSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PIŠTOLJA - NA "SATA" SAJTU.

 

DEFEKT :

LEPEZA - RASPRŠIVANJE - NIJE DOVOLJNO VELIKA .

UZROK :

VAZDUŠNI OTVORI NA DIZNI ZA VAZDUH ILI VAZDUŠNI KANALI SU ZAPUŠENI

NAČIN OTKLANJANJA DEFEKTA :

OČISTITE I OPERITE VAZDUŠNU DIZNU KORISTEĆI ODGOVARAJUĆU ČETKU - ČETKICU. NAKON PRANJA - ČIŠĆENJA - IZDUVAJTE VAZDUHOM DIZNU

 

DEFEKT :

LEPEZA - RASPRŠIVANJE - JE UGAONO TJ. OBLIKA " S ".

UZROK :

VAZDUŠNI OTVORI NA ROGU DIZNE SU VEROVATNO ZAPUŠENI.

NAČIN OTKLANJANJA DEFEKTA :

OČISTITE I OPERITE VAZDUŠNE OTVORE ROGA VAZDUŠNE DIZNE ODGOVARAJUĆIM ALATOM. ZAMENITE SET DIZNE AKO JE NEOPHODNO

 
 
SATA - SRBIJA - UVOZ - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - PISTOLJ - PISTOLJI - ZA - FARBANJE - LAKIRANJE - NEPRAVILNA - LEPEZA - UZROCI - POPRAVKA - SRBIJA - UVOZ - SATA
 
 

DEFEKT :

LEPEZA - RASPRŠIVANJE - JE POLUMESEČASTOG OBLIKA.

UZROK :

VAZDUŠNI OTVORI NA JEDNOM ROGU DIZNE SU VEROVATNO ZAPUŠENI ILI SU ZAPUŠENI SAMO PREDNJI OTVORI.

NAČIN OTKLANJANJA DEFEKTA :

OČISTITE I OPERITE VAZDUŠNE OTVORE ROGA VAZDUŠNE DIZNE ODGOVARAJUĆIM ALATOM. NAKON PRANJA - ČIŠĆENJA - IZDUVAJTE VAZDUHOM DIZNU

 

DEFEKT :

LEPEZA - RASPRŠIVANJE - JE SLOJEVITA.

UZROK :

DIZNA ZA BOJU ILI DIZNA ZA VAZDUH ILI VRH IGLE SU OŠTEĆENI.

NAČIN OTKLANJANJA DEFEKTA :

PROVERITI SVA TRI ELEMENTA DIZNE NA EVENTUALNA OŠTEĆENJA. UKOLIKO JE POTREBNO ZAMENITI SET DIZNE.

 

DEFEKT :

LEPEZA - RASPRŠIVANJE - JE POCEPANA - TJ. PO IVICI.

UZROK :

PRITISAK RASPRŠIVANJA JE PREVELIK ILI JE VISKOZITET MATERIJALA (BOJE) PREMALI.

NAČIN OTKLANJANJA DEFEKTA :

PODESITE PRITISAK RASPRŠIVANJA U SKLADU SA PREPORUKAMA ZA DATI TIP PIŠTOLJA. KORISTITE MANJI PREČNIK DIZNE UKOLIKO JE MATERIJAL NIŽEG VISKOZITETA.

 
 
SATA - SRBIJA - UVOZ - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - PISTOLJ - PISTOLJI - ZA - FARBANJE - LAKIRANJE - NEPRAVILNA - LEPEZA - UZROCI - POPRAVKA - SRBIJA - UVOZ - SATA
 
logoASM  
Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija, Srbija
tel/fax: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0651
mob2: +381 (0) 65 277-1802
E-mail: office@alatistherm.co.rs
 
Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija, Srbija
tel/fax: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0651
mob2: +381 (0) 65 277-1802
E-mail: office@alatistherm.in.rs