logoASM    
 
SATA - SRBIJA - UVOZ - PRODAJA - UREDJAJ - UREDJAJI - UREĐAJ - UREĐAJI - MASINA - MASINE - MAŠINA - MAŠINE - APARAT - APARATI - ZA - MIKSOVANJE - MEŠANJE - MESANJE - BOJA - BOJE - LAKA - LAKOVA - UCVRSCIVAC - UČVRŠĆIVAČ - UČVRŠĆIVAČEM - MIKS - RAZMERA - 3:1 - 2:1 - 4:1 - DIREKTNO - MIKSOVANJE - IZ - KANTE - KANTI - KARNISTERA - DVOKOMPONENTNA - DVOKOMPONENTNE - BOJA - BOJE - LAK - LAKOVI - PISTOLJ - PIŠTOLJ - PISTOLJI - PIŠTOLJI - ANTI - STATIK - ANTISTATIK - ANTISTATIC - STATIC - SRBIJA - 2K - MIX - ANTI - DUST - JET - X - SATA
 
djetrp
dhvlp
ddiz
dauto
dzas
dvtp
dmaske
dfilt
dlonci
dservis
dcrtezi
dlepeza
snas

 

 
SATA - MIKSOVANJE - MESANJE - MEŠANJE - BOJA - LAKOVA - DVOKOMPONENTNIH - DVOKOMPONENTNE - SA - UČVRŠĆIVAČEM - ANTI - STATIK - PIŠTOLJ- SATA
 
2KMIX
2K1
2K2
2K3
2K4
2K5
IZMEŠTANJEM CILINDARA ZA DOZIRANJE UČVRŠĆIVAČA MENJA SE ODNOS RAZMERE (sa 3:1 na 2:1). DODATKOM NOVOG CILINDRA OD 100 ml OVAJ ODNOS MOŽE DA BUDE 4:1.
MATERIJAL ( BOJA - LAK ) I UČVRŠĆIVAČ SE USISAVAJU DIREKTNO IZ KANTI - KARNISTERA (ORIGINALNIH). USISNA STRANA OČVRŠĆIVAČA IMA ZAPTIVAČ KOJI SPREČAVA REAKCIJU SA VAZDUHOM.
DIZAJN I KONSTRUKCIJA JEDINICE ZA MEŠANJE - MIKSOVANJE SPREČAVA NEŽELJENE REAKCIJE U SISTEMU.
POMOĆU JOYSTICK-A SE TAČNO ODREĐENA KOLIČINA MATERIJALA USISAVA U SISTEM POTOM MIKSUJE I ISPORUČUJE ULIVA U LONČE PIŠTOLJA.
POTREBNO VREME SE PODEŠAVA TAJMEROM. U STVARI DOBIJA SE ZVUČNI SIGNAL U KOM VREMENU MOŽEMO RADITI SA DVOKOMPONENTNOM SMEŠOM.
SATA 2K MIX

 

rps

 • SHODNO ZAHTEVIMA ZA MIKSOVANJE I DOZIRANJE DVOKOMPONENTNIH MATERIJALA " SATA " JE NA TRŽIŠTE IZBACILA OVAJ PNEUMATSKI UREĐAJ. ZNAČI POGON OVOG UREĐAJA JE VAZDUH PRITISKA min. 6 bar a max. 8 bar. UREĐAJ SE ISPORUČIJE U VARIJANTAMA ZA MONTAŽU NA ZID ILI NA KOLICIMA ( kao što je na slici ).
 • NISU POTREBNE DODATNE POSUDE I MEŠALICE VEĆ JE SAMO POTREBNO POSTAVITI ORIGINALNA PAKOVANJA BOJE I UČVRŠĆIVAČA NA POSTOLJE , UBACITI U NJIH CREVA , PODESITI REZMERU MEŠANJA I NA VRHU UREĐAJA POMOĆU JOYSTICK-A DOBIĆETE POTREBNU SMEŠU - MIKS BOJE.
 • MIKSOVANI MATERIJAL SE ISPORUČUJE - ISIPA DIREKTNO U LONČE ( obično RPS koje imate na slici levo ).
 • UREĐAJ JE PREDVIĐEN DA STOJI NEPOSREDNO PORED MESTA NA KOME FARBATE S OBZIROM DA NEMA ISKREĆIH ELEMENATA NITI DRUGE OPASNOSTI - UREĐAJ RADI NA KOMPRIMOVANI VAZDUH.
 • MOGUĆE JE DODAVANJE RAZREĐEIVAČA DIREKTNO U SAMU JEDINICU (AKO JE POTREBNO).
 • TEŽINE UREĐAJA : NA KOLICIMA oko 55 Kg ; ZA MONTAŽU NA ZID oko 40 Kg.
 • DIMENZIJE UREĐAJA : NA KOLICIMA 635 x 1990 x 710 mm ; NA ZIDU 625 x 1325 x 320 mm
 
 
SATA - SRBIJA - UVOZ - PRODAJA - UREDJAJ - UREDJAJI - UREĐAJ - UREĐAJI - MASINA - MASINE - MAŠINA - MAŠINE - APARAT - APARATI - ZA - MIKSOVANJE - MEŠANJE - MESANJE - BOJA - BOJE - LAKA - LAKOVA - UCVRSCIVAC - UČVRŠĆIVAČ - UČVRŠĆIVAČEM - MIKS - RAZMERA - 3:1 - 2:1 - 4:1 - DIREKTNO - MIKSOVANJE - IZ - KANTE - KANTI - KARNISTERA - DVOKOMPONENTNA - DVOKOMPONENTNE - BOJA - BOJE - LAK - LAKOVI - PISTOLJ - PIŠTOLJ - PISTOLJI - PIŠTOLJI - ANTI - STATIK - ANTISTATIK - ANTISTATIC - STATIC - SRBIJA - 2K - MIX - ANTI - DUST - JET - X - SATA
 
 
 
SATA - MIKSOVANJE - MESANJE - MEŠANJE - BOJA - LAKOVA - DVOKOMPONENTNIH - DVOKOMPONENTNE - SA - UČVRŠĆIVAČEM - ANTI - STATIK - PIŠTOLJ- SATA
 
as SATA anti - dust jet X as1
 • POVRŠINE KOJE SU POD ELEKTROSTATIČKIM NABOJEM MAGIČNO PRIVLAČE ČESTICE PRAŠINE I ZADRŽAVAJU IH NA SEBI ( NAROČITO PLASTIČNI ELEMENTI ). SA OVIM UREĐAJEM JE , POMOĆU NAIZMENIČNE STRUJE I PULSIRAJUĆE ROTACIJE VAZDUHA , MOGUĆE OČISTITI OD PRAŠINE POVRŠINU UZ DAVANJE ANTI STATIK NABOJA TAKO DA PRAŠINA VIŠE NE DOLAZI NA ISTU.
 • PERFEKTNE POVRŠINE NA PLASTIČNIM ELEMENTIMA NISU VIŠE NIKAKAV IZAZOV.
 • OSNOVNA ISPORUKA PIŠTOLJA JE SA ELEKTRODOM VISOKOG NAPONA + ROTIRAJUĆOM DIZNOM + KABAL + JEDINICA ZA NAPAJANJE - ALI MOŽE BITI I BEZ JEDINICE ZA NAPAJANJE.
 • ULAZNI PRITISAK : 4 - 5 bar ; POTROŠNJA VAZDUHA NA 4 bar : 250 Lit/min ; NIVO BUKE : 81,4 db ; RASTOJANJE OD POVRŠINE do 0,5 m ; TEŽINA PIŠTOLJA oko 800 gr
 • DIMENZIJA JEDINICE ZA NAPAJANJE : 230 x 140 x 82 mm ; TEŽINA JEDINICE oko 4 Kg ; PRIKLJUČNI NAPON 230 V ; KABAL ZA KONEKCIJU SA PIŠTOLJEM 5 m ; PRIKLJUČNI KABAL 2,5 m.
 
 
SATA - SRBIJA - UVOZ - PRODAJA - UREDJAJ - UREDJAJI - UREĐAJ - UREĐAJI - MASINA - MASINE - MAŠINA - MAŠINE - APARAT - APARATI - ZA - MIKSOVANJE - MEŠANJE - MESANJE - BOJA - BOJE - LAKA - LAKOVA - UCVRSCIVAC - UČVRŠĆIVAČ - UČVRŠĆIVAČEM - MIKS - RAZMERA - 3:1 - 2:1 - 4:1 - DIREKTNO - MIKSOVANJE - IZ - KANTE - KANTI - KARNISTERA - DVOKOMPONENTNA - DVOKOMPONENTNE - BOJA - BOJE - LAK - LAKOVI - PISTOLJ - PIŠTOLJ - PISTOLJI - PIŠTOLJI - ANTI - STATIK - ANTISTATIK - ANTISTATIC - STATIC - SRBIJA - 2K - MIX - ANTI - DUST - JET - X - SATA
 
logoASM  
Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija, Srbija
tel/fax: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0651
mob2: +381 (0) 65 277-1802
E-mail: office@alatistherm.co.rs
 
Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija, Srbija
tel/fax: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0651
mob2: +381 (0) 65 277-1802
E-mail: office@alatistherm.in.rs