SATA - SRBIJA - UVOZ - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - FILTER - PRIPREMA - VAZDUHA - FILTERI - FILTERSKE - GRUPE - 100 - 101 - 103 - 400 - 414 - 424 - 434 - 444 - 464 - 484 - 494 - SRBIJA - UVOZ - SATA
 
LOGO PROIZVOĐAČA - IDITE NA SAJT UVOZ - PRODAJA - SERVISIRANJE

SATA - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - FILTER - FILTERI - FILTERSKE - GRUPE - PRIPREMA - VAZDUHA - PISTOLJ - PISTOLJI - SATA

SATA FILTER 100 SATA FILTER 101
ULAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/2 "
ULAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/2 "
MAX. DOZV. ULAZNI PRITISAK
10 bar
MAX. DOZV. ULAZNI PRITISAK
10 bar
MAX. DOZV. IZLAZNI PRITISAK
10 bar
MAX. DOZV. IZLAZNI PRITISAK
10 bar
PROTOK VAZDUHA NA 6 bar
800 Nl/min
PROTOK VAZDUHA NA 6 bar
800 Nl/min
MAX. RADNA TEMPERATURA
50 C
MAX. RADNA TEMPERATURA
50 C
IZLAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/4 "
IZLAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/4 "
NAPOMENA : SEPARATOR ULJA I VLAGE IZ SISTEMA DOVODA VAZDUHA. FILTERSKA GRUPA 100 JE SA GRUBIM FILTEROM I FINIM FILTER KETRIDŽOM A TAKOĐE I SA REGULATOROM PRITISKA SA MANOMETROM. IMA JEDAN IZLAZ VAZDUHA 1/4 ". NAPOMENA : FILTER SA AKTIVNIM UGLJEM ZA DOGRADNJU NA FILTERSKU GRUPU 100 I PRETVARANJE U FILTERSKU GRUPU 103
KATALOZI PDF : PIŠTOLJI JET 4000 B-RP/HVLP VARIO TOP PUMPA SPRAY MIX SATA OPREMA - DODACI FILTERSKE GRUPE : KATALOZI PDF
SATA FILTER 103 SATA FILTER 414
ULAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/2 "
ULAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/2 "
MAX. DOZV. ULAZNI PRITISAK
10 bar
MAX. DOZV. ULAZNI PRITISAK
15 bar
MAX. DOZV. IZLAZNI PRITISAK
10 bar
MAX. DOZV. IZLAZNI PRITISAK
10 bar
PROTOK VAZDUHA NA 6 bar
800 Nl/min
PROTOK VAZDUHA NA 6 bar
3600 Nl/min
MAX. RADNA TEMPERATURA
50 C
MAX. RADNA TEMPERATURA / SA AKTIVNIM UGLJEM
120 C
IZLAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/4 "
IZLAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/4 " X 2
NAPOMENA : SEPARATOR ULJA I VLAGE IZ SISTEMA DOVODA VAZDUHA. FILTERSKA GRUPA 103 JE SA GRUBIM FILTEROM + FINIM FILTER KETRIDŽOM + FILTER SA AKTIVNIM UGLJEM A TAKOĐE I SA REGULATOROM PRITISKA SA MANOMETROM. IMA JEDAN IZLAZ VAZDUHA 1/4 ". NAPOMENA : SEPARATOR ULJA I VLAGE IZ SISTEMA DOVODA VAZDUHA. FILTER 414 JE GRUBI FILTER SA SPIRALOMI . IMA DVA IZLAZA VAZDUHA 1/4 ".
KATALOZI PDF : PISTOLJI JET 3000 B-RP/HVLP PISTOLJI JET 1000 FILTER 484 - POSTER FILTERI - KATALOG - SRPSKI - PDF MASKA AIR STAR F : KATALOZI PDF
SATA FILTER 424 SATA FILTER 434
ULAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/2 "
ULAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/2 "
MAX. DOZV. ULAZNI PRITISAK
15 bar
MAX. DOZV. ULAZNI PRITISAK
15 bar
MAX. DOZV. IZLAZNI PRITISAK
10 bar
MAX. DOZV. IZLAZNI PRITISAK
10 bar
PROTOK VAZDUHA NA 6 bar
3600 Nl/min
PROTOK VAZDUHA NA 6 bar
3600 Nl/min
MAX. RADNA TEMPERATURA / SA AKTIVNIM UGLJEM
120 C
MAX. RADNA TEMPERATURA / SA AKTIVNIM UGLJEM
120 C
IZLAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/4 " X 2
IZLAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/4 " X 2
NAPOMENA : SEPARATOR ULJA I VLAGE IZ SISTEMA DOVODA VAZDUHA. FILTER 424 JE GRUBI FILTER SA SPIRALOMI SA REGULATOROM PRITISKA I MANOMETROM. IMA DVA IZLAZA VAZDUHA 1/4 ". NAPOMENA : SEPARATOR ULJA I VLAGE IZ SISTEMA DOVODA VAZDUHA. FILTER 434 JE FINI FILTER SA KETRIDŽOM I MANOMETROM. IMA DVA IZLAZA VAZDUHA 1/4 ".
KATALOZI PDF : PIŠTOLJI JET 4000 B-RP/HVLP VARIO TOP PUMPA SPRAY MIX SATA OPREMA - DODACI FILTER 484 - POSTER : KATALOZI PDF
SATA FILTER 444 SATA FILTER 464
ULAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/2 "
ULAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/2 "
MAX. DOZV. ULAZNI PRITISAK
15 bar
MAX. DOZV. ULAZNI PRITISAK
15 bar
MAX. DOZV. IZLAZNI PRITISAK
10 bar
MAX. DOZV. IZLAZNI PRITISAK
10 bar
PROTOK VAZDUHA NA 6 bar
3600 Nl/min
PROTOK VAZDUHA NA 6 bar
3600 Nl/min
MAX. RADNA TEMPERATURA / SA AKTIVNIM UGLJEM
120 C
MAX. RADNA TEMPERATURA / SA AKTIVNIM UGLJEM
60 C
IZLAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/4 " X 2
IZLAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/4 " X 2
NAPOMENA : SEPARATOR ULJA I VLAGE IZ SISTEMA DOVODA VAZDUHA. FILTERSKA GRUPA 444 SADRŽI GRUBI FILTER + FINI FILTER SA KETRIDŽOM I MANOMETROM I REDUKIJOM PRITISKA. IMA DVA IZLAZA VAZDUHA 1/4 ". NAPOMENA : SEPARATOR ULJA I VLAGE IZ SISTEMA DOVODA VAZDUHA. FILTER 464 JE FILTER SA AKTIVNIM UGLJEM. IMA DVA IZLAZA VAZDUHA 1/4 ".
KATALOZI PDF : PISTOLJI JET 3000 B-RP/HVLP PISTOLJI JET 1000 PISTOLJI JET 100 FILTERI - KATALOG - SRPSKI - PDF MASKA AIR STAR F : KATALOZI PDF
SATA FILTER 484 SATA FILTER 494
ULAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/2 "
ULAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/2 "
MAX. DOZV. ULAZNI PRITISAK
15 bar
MAX. DOZV. ULAZNI PRITISAK
15 bar
MAX. DOZV. IZLAZNI PRITISAK
10 bar
MAX. DOZV. IZLAZNI PRITISAK
10 bar
PROTOK VAZDUHA NA 6 bar
3600 Nl/min
PROTOK VAZDUHA NA 6 bar
3600 Nl/min
MAX. RADNA TEMPERATURA / SA AKTIVNIM UGLJEM
60 C
MAX. RADNA TEMPERATURA / SA AKTIVNIM UGLJEM
60 C
IZLAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/4 " X 2
IZLAZNI -PRIKLJUČAK VAZDUHA
1/4 " X 4
NAPOMENA : SEPARATOR ULJA I VLAGE IZ SISTEMA DOVODA VAZDUHA. FILTERSKA GRUPA 484 SADRŽI GRUBI FILTER + FINI FILTER +FILTER SA AKTIVNIM UGLJEM + REDUKCIJA PRITISKA + MANOMETRI. IMA DVA IZLAZA VAZDUHA 1/4 ". NAPOMENA : SEPARATOR ULJA I VLAGE IZ SISTEMA DOVODA VAZDUHA. FILTERSKA GRUPA 484 SADRŽI GRUBI FILTER + FINI FILTER +FILTER SA AKTIVNIM UGLJEM + REDUKCIJA PRITISKA + MANOMETRI. IMA ČETIR IZLAZA VAZDUHA 1/4 ".
KATALOZI PDF : FILTERI - KATALOG - SRPSKI - PDF VARIO TOP PUMPA SPRAY MIX FILTER 484 - POSTER FILTERSKE GRUPE : KATALOZI PDF

SATA - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - FILTER - FILTERI - FILTERSKE - GRUPE - PRIPREMA - VAZDUHA - PISTOLJ - PISTOLJI - SATA

UKOLIKO  VAM TREBA NEKI OD PIŠTOLJA - UREĐAJA ILI SERVISIRANJE - SERVIS UREĐAJA   POZOVITE ILI POŠALJITE E-MAIL
UVOZ PRODAJA REZERVNI DELOVI SERVISIRANJE
naslov.alati
SATA - SRBIJA - UVOZ - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - FILTER - PRIPREMA - VAZDUHA - FILTERI - FILTERSKE - GRUPE - 100 - 101 - 103 - 400 - 414 - 424 - 434 - 444 - 464 - 484 - 494 - SRBIJA - UVOZ - SATA
CENTRALNO GREJANJE GREJANJE - PROJEKTI SATA - PIŠTOLJI SATA - FILTERI KONTAKT - PDV OBRAZAC HERZ-FENOVI-APARATI ZAVARIVANJE
ZAVARIVANJE PLASTIKE HERZ-FENOVI-APARATI HERZ - FILMOVI NASLOVNA SAVIJANJE - PLEXIGLASA SATA - PIŠTOLJI SRBIJA