logoASM    
 
Java -Program - Programiranje -Aplikacija - Aplikacije - Proračun - Proračuni -Proracun - Proracuni - Tabela - Tabele - Sa - Lokalnom - Mysql - Datoteka - Baza - Lista - Liste
 
dsata
dfor
dtecna
dtm
dfestool
dzavar
dkon
JAVA APLIKACIJE ZA VAŠ RAČUNAR ILI LAPTOP - PREMA VAŠIM POTREBAMA - PO VAŠOJ ŽELJI
 
Zavarivanje
 
 

JAVA APLIKACIJA ZA PRORAČUN PARAMETARA ZAVARIVANJA - TEMPERATURE PREDGREVANJA - PRSLINA - ŠEFLEROV FIJAGRAM - klik na sliku

 
 
JAVA aplikacije za vaš desktop ili laptop računar i to prema vašim potrebama. Različite vrste proračuna , tabela, baza podataka itd. Radićete u prozorima kao u WIndows-u a aplikacije mogu raditi i u ostalim operativnim sistemima. Samo vam je potrebno da imate instaliran na računaru JAVA JDK ( ako isti nemate mi ćemo instalirati za vas - inače JAVA JDK je potpuno besplatan ). Za tabelarne podatke potrebno je da vam se instalira i MySQl baza i MySQl Workbench i moći ćete da imate svoje tabele i liste a mi ćemo te tabele i liste spakovati u vama prihvatljivu aplikaciju. Kliknite na sliku da pogledate PDF prezentaciju naših primera koje radimo. Ono što je veoma važno jeste da aplikacija može imati one funkcije , proračune i liste i tabele koje vi želite. Vi određujete koje kolone treba da ima tabela . Što se tiče ovog dela molimo vas da zovete isključivo na 065 2771802.
 
             
 
proracunOpterecenje
 
  JAVA APLIKACIJA ZA PROVERU OPTEREĆENOSTI APARATA ZA TAČKASTO ZAVARIVANJE - PUNKTOVANJE - klik na sliku  
     
 
 
Java -Program - Programiranje -Aplikacija - Aplikacije - Proračun - Proračuni -Proracun - Proracuni - Tabela - Tabele - Sa - Lokalnom - Mysql - Datoteka - Baza - Lista - Liste
 
dsata
dfor
dtecna
dtm
dfestool
dzavar
dkon
Tabela
 
JAVA TABELA SA MySQL BAZOM PODATAKA NA VAŠEM RAČUNARU - TABELE I LISTE KOJE VI ŽELITE - KOLONE KOJE VI ZAMISLITE - klik na sliku
 
 
 
Java -Program - Programiranje -Aplikacija - Aplikacije - Proračun - Proračuni -Proracun - Proracuni - Tabela - Tabele - Sa - Lokalnom - Mysql - Datoteka - Baza - Lista - Liste
 
logoASM  
Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija, Srbija
tel/fax: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0651
mob2: +381 (0) 65 277-1802
E-mail: office@alatistherm.co.rs
 
Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija, Srbija
tel/fax: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0651
mob2: +381 (0) 65 277-1802
E-mail: office@alatistherm.in.rs