HVAC - INSTALACIJE - GREJANJE - CENTRALNO - GREJANJE - HVAC - INSTALACIJE - SRBIJA - PODNO - GREJANJE - JEDNOCEVNI - SISTEMI - DVOCEVNI - SISTEMI - PROJEKTOVANJE - PROJEKAT - PROJEKTI - INSTALACIJE - HVAC - NADZOR - SRBIJA - CENTRALNO GREJANJE - GREJANJE - HVAC
 
centralno grejanje

CENTRALNO GREJANJE - UOPŠTE - CENTRALNO GREJANJE

Svrha instalacija za centralno grejanje i grejanje  uopšte je da zagreje prostorije u kojima se boravi zimi. Zadatak  instalacije za centralno grejanje je da napravi toplotnu ravnotežu između čovečijeg tela i okoline i da se čovek toplotno fizički ugodno oseća. Centralno grejanje i grejanje uopšte ima uticaj samo na dva faktora ugodnosti  : temperaturu vazduha i srednju temperaturu zida. Ostala tri faktora ( vlažnost vazduha, kretanje vazduha i čistoća vazduha ) se mogu regulisati samo pomoću uređaja za potpunu klimatizaciju  - klima komore (  nije u pitanju klasičan sobni klima uređaj - split sistem ). Sistemi za centralno grejanje moraju da ispunjavaju sledeće zahteve:

Temperatura u prostoriji treba da bude, po mogućstvu, vertikalno i horizontalno ravnomerna  20 - 22 °C

Centralno grejanje treba da bude PODEŠAVAJUĆE tj. da sobna temperatura može da se izmeni zavisno od zahteva pojedinca. Regulacija treba da bude što manje inertna tj. da bude što brža.

Vazduh u prostoriji ne bi trebalo da se POGORŠA usled  grejanja : ne treba da dođe do pojave prašine, štetnih gasova i isparavanja a takođe ne bi trebalo da dođe do pojave šumova.

Grejanje ( centralno grejanje ) bi trebalo da bude jeftino u isporuci i ugradnji opreme kao i u pogonu.

Grejanje ( centralno grejanje ) ne treba da zagađuje okolinu.

Nažalost još uvek ne postoji grejanje ( centralno grejanje ) koje bi zadovoljilo sve gore navedeno. Koja će vrsta grejanja (centralno grejanje ) biti izabrana zavisi od mnogo faktora koji treba uzeti u obzir prilikom izrade projekata ili izvođenja. Naravno ukoliko vam je potreban  projekat ili nadzor za izvođenje centralnog grejanja možete slobodno pozvati na brojeve telefona koje imate na ovoj stranici ili pustiti E-MAIL.Dobićete ponudu veoma brzo.

grejanje
 
naslov.alati
HVAC - INSTALACIJE - GREJANJE - CENTRALNO - GREJANJE - HVAC - INSTALACIJE - SRBIJA - PODNO - GREJANJE - JEDNOCEVNI - SISTEMI - DVOCEVNI - SISTEMI - PROJEKTOVANJE - PROJEKAT - PROJEKTI - INSTALACIJE - HVAC - NADZOR - SRBIJA - CENTRALNO GREJANJE - GREJANJE - HVAC
CENTRALNO GREJANJE GREJANJE - PROJEKTI SATA - PIŠTOLJI SATA - FILTERI KONTAKT - PDV OBRAZAC HERZ-FENOVI-APARATI SATA - PIŠTOLJ
ZAVARIVANJE PLASTIKE HERZ-FENOVI-APARATI HERZ - FILMOVI NASLOVNA SAVIJANJE - PLEXIGLASA SATA - PIŠTOLJ SRBIJA